Посольство України в Державі Ізраїль

, Київ 04:50

Тарифи консульського збору

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

Посольством України в Державі Ізраїль та Відділенням Посольства України в Державі Ізраїль

при Палестинській Національній Адміністрації

 

 

№ з/п

 

 

Найменування консульських дій

 

Тарифна ставка

 

в доларах США

в ізраїльських шекелях

         

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

80

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

125

500

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

200

800

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

70

280

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

200

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

120

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

15

60

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

40

160

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА  ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

 

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

400

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

300

1200

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20

80

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

20

80

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

80

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

20

80

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

80

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

40

160

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

350

1400

10

Видача довідки про належність до громадянства України

15

60

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

15

60

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

200

800

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

400

1600

         

 

III.ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (В)*:

 

 

Разової

65

260

 

Дворазової                                                                              

65

260

 

Багаторазової

65

260

3

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

Разової

65

260

 

Дворазової

65

260

 

Багаторазової

65

260

4

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

Багаторазової

65

260

 

*

 

 

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

               

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

10

40

2

Видача витребуваного документа

60

240

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

50

200

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

40

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

50

200

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

200

800

4

Видача довідки про засвідчення документа

40

160

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

50

200

2

Реєстрація шлюбу

150

600

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

а)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

200

800

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

160

640

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

200

800

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

120

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

400

5

Реєстрація повторної зміни імені,  не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

800

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

80

320

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

150

600

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

100

400

 

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

 

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (200 ізр. шек.)

 

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (1600 ізр. шек.)

б)

 

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

(74 ізр. шек.)

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

40

160

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

70

100

 

 

 

280

400

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

40

100

 

 

160

400

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

60

240

 

є)

 

посвідчення заповітів

50

200

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

400

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (400 ізр. шек.)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

600

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

50

200

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

50

200

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

160

 

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

 

10

160

 

40

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

30

120

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

120

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

30

120

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

120

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (100 ізр. шек.) і не більше 200 дол. США (800 ізр. шек.)

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США (60 ізр. шек.) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (60 ізр. шек.) і не більше 200 дол. США (800 ізр. шек.)

16

Вчинення морських протестів

180

720

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

20

80

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

80

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

100

400

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів право чинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

40

 

                   

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

50

200

 

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ  

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з  пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

600

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

200

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

50

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Консульський відділ Посольства України в Державі Ізраїль
Адреса:

Тель-Авів, 62594 вул. Ірміягу, 50

Телефон: Оператор консульського відділу +(972) 3 627 33 03
Факс: +(972) 3 627 33 24
Ел. пошта: gc_il@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://www.facebook.com/pages/%D0%A1onsular-Section-of-the-Embassy-of-Ukraine-in-the-State-of-Israel/834370536702133
Графік роботи:

Понеділок - П'ятниця:

08:30 – 18:00

Обідня перерва:

13:00 – 14.30

Вихідні дні:

субота, неділя

Примітки:

Увага! З метою впорядкування потоку відвідувачів консульського відділу Посольства, з 14 червня 2016 року прийом заявників з приводу оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон здійснюється виключно за попереднім записом за телефоном +972 3 627 33 03.

Порядок здійснення консульського прийому громадян

Графік прийому громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства з консульських питань*:

Понеділок

08.30 - 12.30

Прийом громадян з будь-яких консульських питань (крім питань державної реєстрації актів цивільного стану)

Вівторок

14.30 - 18.00

Прийом громадян з будь-яких консульських питань (крім питань державної реєстрації актів цивільного стану)

Середа

08.30 - 12.30

Прийом громадян з будь-яких консульських питань (крім питань державної реєстрації актів цивільного стану)

Четвер

8.30 - 12.30

Прийом громадян з питань державної реєстрації актів цивільного стану / проведення виїзних консульських обслуговувань в межах консульського округу установи

П’ятниця

8.30 - 12.00

Прийом громадян з будь-яких консульських питань (крім питань державної реєстрації актів цивільного стану)

* У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників, консульська допомога надається також у неприймальний час.

Гаряча лінія: + 972 54 667 67 82

Кожен останній четвер щомісяця - прийом громадян України керівником Посольства.

Розгляд звернень громадян уразливих категорій (з малолітніми дітьми, інвалідів, тяжкохворих, вагітних) здійснюється у пріоритетному порядку поза чергою.

 


Консульські питання