Посольство України в Державі Ізраїль

, Київ 04:42

Українці в Ізраїлі

Організації закордонних українців та вихідців з України в Державі Ізраїль

Назва

 

Контактна інформація

 

Всеізраїльське об'єднання вихідців з України

Об'єднання засновано у 1979 році і є громадською, непартійною, некомерційною організацією.

Основним напрямком діяльності об'єднання є допомога новим репатріантам-вихідцям з України в їх перших кроках в Ізраїлі, в адаптації до нових умов життя, в подоланні мовного бар'єру, налагодженні спілкування і побуту.

Об'єднання сприяє суспільній і культурній інтеграції репатріантів з України в ізраїльське суспільство, в реалізації їх творчого потенціалу (гуртки вивчення мови іврит, музичні і поетичні студії); проводить фестивалі мистецтв та спортивні чемпіонати вихідців з України.

Голова

Давид Левін

e-mail: 1977vovu@gmail.com

Громадська організація «Israeli friends of Ukraine»

У 2014 році організація виникла на базі груп активістів та волонтерів «Israel supports Ukraine» та «Israel helps Maidan wounded», які активно підтримали Революцію Гідності 2014 року в Україні та допомагали пораненим під час сутичок на Майдані громадянам України. Метою діяльності ГО є допомога та підтримка України, що включає як волонтерську діяльність, так і різноманітні культурні та соціальні проекти.

Лідери

Анна Жарова

В’ячеслав Фельдман

e-mail: isra.friends@gmail.com

Ізраїльське товариство «Українці в Ізраїлі»

Товариство засноване у 2002 році і є неполітичною організацією, яка ставить за мету популяризацію української культури в Ізраїлі: літератури, народного мистецтва, традицій, пісень, танців, особливостей побутового життя українців.

Голова

Світлана Глаз

e-mail: sglaz@list.ru

 

Фольклорний театр «Тапуах бедваш»

Організація проводить з 2011 року Фестиваль Української культури в Ізраїлі

Метою фестивалю є підтримка у ізраїльтян, вихідців з України, духовного зв'язку з країною виходу, збереження культурних традицій України в рамках громади і більш близьке знайомство корінних ізраїльтян з самобутньою традиційною українською культурою і сучасним мистецтвом.

Участь у заходах фестивалю беруть як ізраїльські артисти, так і митці з України.

Голова

Лєна Джейко

e-mail: g_helen@netvision.net.il

 

Об'єднання євреїв вихідців із Закарпаття

Об’єднання було створено вихідцями із Закарпаття, які приїхали до Ізраїлю після Другої світової війни, а також репатріантами 70-х років.

Головними завданнями об'єднання є збереження спадковості поколінь вихідців із Закарпаття, підтримання зв'язку між об'єднанням та євреями вихідцями із Закарпаття як в Ізраїлі так і за кордоном, в т.ч. в Закарпатті.

Голова

Іцхак Кляйн

e-mail: carpat.ki@gmail.com

Громадська організація "Алія бе цміха"

Організація була зареєстрована у березні 2011 р. вихідцями з м. Черкаси (Україна).

У минулому основним завданням організації було надання допомоги репатріантам з м.Черкаси в перші роки абсорбції в новій країні.

На сьогодні організація робить нахил на допомогу репатріантам з України в їх професійній орієнтації і пошуку роботи, роз'яснює основні закони у трудовому законодавстві і супутнім законам, що сприяє не тільки ознайомленню із законодавством Ізраїлю, але і вирішенню їхніх нагальних проблем.

Голова

Рут Валентина Верлінські

e-mail: verval60@walla.co.il

 

Навчання закордонних українців у вищих навчальних закладах України

Закордонним українцям установлюються квоти на навчання у ЗВО України за денною формою за рахунок коштів державного бюджету України.

Зазначені квоти не поширюються на  громадян України, які проживають в іноземних країнах. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освіту в усіх державних і комунальних навчальних закладах України на загальних підставах, визначених Умовами прийому до ЗВО України.

Закордонні українці, які планують вступати до  ЗВО України в межах квот, установлених Міністерством для закордонних українців, повинні підтвердити свій статус посвідченням закордонного українця,  мати документ про повну загальну середню освіту з оцінками, що відповідають оцінкам «відмінно» та «добре»,  і дає право  вступу до ЗВО країни постійного проживання, володіти українською мовою на рівні, достатньому для здобуття освіти. Закордонні українці, які не володіють українською мовою, можуть бути зараховані на підготовчі відділення ЗВО з оплатою за навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (стипендія у цей період не надається).

Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються до ЗВО України на місця державного замовлення за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому до закладу вищої освіти, у межах квот, установлених Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до Умов прийому до ЗВО України кандидатам на навчання необхідно особисто подати документи до приймальної комісії  визначеного навчального закладу. Строки подачі документів, проведення співбесіди  та зарахування визначаються приймальними комісіями відповідних навчальних закладів та розміщуються на офіційному веб-сайті навчального закладу.

Закордонні українці, рекомендовані на навчання за рахунок коштів державного бюджету України, подають до приймальної комісії визначеного  навчального закладу такі документи:

а) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

б) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

в) копію паспорта;

г) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

д) посвідчення закордонного українця;

е) 4 кольорових фото розміром 3х4 см.

Документи, визначені у пунктах а), б), в) повинні бути перекладені  українською мовою та нотаріально засвідчені.

Документи, визначені у пунктах а), б) повинні бути офіційно завірені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані Посольством України.

Закордонні українці, які вступають на навчання на підставі  іноземного документа про освіту, обов’язково мають пройти процедуру визнання такого документа відповідно до законодавства України.

Закордонні українці, зараховані на навчання, забезпечуються місцем у гуртожитку з оплатою за проживання у розмірі, встановленому для українських студентів, стипендією та медичним обслуговуванням відповідно до законодавства України.

Транспортні витрати до місця навчання і у зворотному  напрямку  здійснюються за власні кошти закордонних українців.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України.

.