• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Реалізація в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
Опубліковано 18 жовтня 2013 року о 18:22

У вересні 2011 року Україна приєдналася до міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», підтвердивши, що поділяє основні принципи Партнерства: забезпечення прозорості державного управління, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики, протидія корупції та впровадження нових інформаційних технологій. На початку 2012 року у тісній співпраці з громадськістю Кабінет Міністрів України розробив національний план дій з впровадження Ініціативи, який був представлений учасникам конференції Партнерства у м. Бразиліа (Федеративна Республіка Бразилія). У липні 2012 року Урядом схвалений деталізований план заходів з впровадження Ініціативи. Крім того, створена Координаційна рада з реалізації Ініціативи, до складу якої увійшли представники органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства.

Перший рік впровадження Ініціативи дозволив реалізувати заходи, важливі для підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності Уряду. Водночас виявлені і проблемні питання, які вплинули на результативність виконання запланованих заходів за п’ятьма основними напрямками.

1)    Залучення громадськості до формування та реалізації державної політики

Протягом 2012 року в Україні суттєво оновилася законодавча база з питань діяльності інститутів громадянського суспільства: прийняті Закони України «Про громадські об’єднання» та «Про благодійництво та благодійні організації». Кабінет Міністрів України та Мін’юст забезпечили вчасне прийняття підзаконних актів, необхідних для належної реалізації Закону України «Про громадські об’єднання».

Президентом України у 2012 році утворена Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства, а також затверджена Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Місцевими органами виконавчої влади розробляються регіональні програми сприяння розвитку громадянського суспільства.

З метою посилення взаємодії з представниками інститутів громадянського суспільства Кабінет Міністрів у 2012 році утворив новий консультативно-дорадчий орган – Раду голів громадських рад при органах виконавчої влади.

У 2012 році модернізовано урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада», нова версія якого спрощує доступ громадян до обговорення проектів суспільно важливих державних рішень та інформації про заходи, що здійснюються Урядом і органами виконавчої влади у напрямку налагодження взаємодії з громадськістю.

Для ведення соціального діалогу на національному рівні відповідно до Закону України «Про соціальний діалог» утворена Національна тристороння соціально-економічна рада, яка складається з профспілкової сторони, суб'єктами якої є об'єднання професійних спілок; сторони роботодавців, суб'єктами якої є об'єднання організацій роботодавців зі статусом всеукраїнських; сторони органів виконавчої влади, суб'єктом якої є Кабінет Міністрів України.

2)    Забезпечення доступу до публічної інформації

Практика реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» у 2011 – 2012 роках засвідчила про спроможність органів влади надавати своєчасно відповіді на запити громадян та засобів масової інформації у стислі строки. За цей час, за інформацією органів виконавчої влади, надано понад 60 тис. відповідей на інформаційні запити та відкрито 230 тис. документів. Закон не лише спростив доступ громадян до інформації, розпорядником якої є державні органи, а й змусив органи державної влади працювати відкрито та прозоро, запровадив новації, які можуть стати орієнтиром для інших сфер взаємодії між державою та громадянином.

На урядовому порталі створено рубрику «Доступ до публічної інформації», яка наповнюється актуальною інформацією. З представниками громадськості та органів державної влади проведені 27 круглих столів, робочих зустрічей, вебінарів, виїзних семінарів з питань організації доступу до публічної інформації.

У 2012 році здійснювалися заходи щодо створення системи обліку публічної інформації в органах виконавчої влади. Така система створена та оприлюднена на офіційних веб-сайтах 30 центральних органів виконавчої влади та 21 місцевого органу виконавчої влади.

Кабінетом Міністрів розроблений і поданий на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України». Держкомтелерадіо та Мінфін провели громадське обговорення цього законопроекту.

Для забезпечення вільного та безперешкодного доступу громадськості до інформації про земельні ресурси у 2012 році Держземагентством здійснювалася робота із створення Національної кадастрової системи, яка забезпечує відображення в електронній формі меж земельних ділянок на публічній кадастровій карті. З січня 2013 року зазначена система розпочала роботу у вільному доступі, наразі триває удосконалення її роботи.

3)    Запобігання і протидія корупції

З 1 лютого 2012 року розпочав функціонування Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. За допомогою Реєстру забезпечується проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

У листопаді 2012 року запроваджений механізм звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення.

У 2012 році Україна розпочала рух у напрямку впровадження стандартів Ініціативи забезпечення прозорості видобувних галузей (ЕІТІ), що має поліпшити інвестиційний клімат і посилити рівень енергетичної безпеки за рахунок створення прозорішого та якіснішого конкурентного середовища.

У 2012 році Мін’юстом підготовлений проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення здійснення фінансового контролю та урегулювання конфлікту інтересів», який за результатами експертизи Ради Європи отримав позитивні висновки та внесений Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради України. Крім того, розроблені проекти Законів України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції» також внесені Урядом на розгляд Верховної Ради України.

Мін’юстом оприлюднений черговий щорічний антикорупційний звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2012 році. У звіті відображені відомості та статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Важливим питанням у напрямі реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» щодо запобігання і протидії корупції залишається посилення роботи органів виконавчої влади щодо інформаційного супроводження антикорупційної політики, залучення громадськості до розроблення, реалізації та моніторингу ефективності заходів із запобігання корупції. Також громадські експерти пропонують Мін’юсту спільно з громадськими об’єднаннями оновити зміст державної антикорупційної програми та підготувати методичні рекомендації з розроблення регіональних програм запобігання і протидії корупції.

4)    Підвищення якості надання адміністративних послуг

На сьогодні Законом України «Про адміністративні послуги», який набрав чинності 7 жовтня 2012 року, визначені правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг, основні вимоги до регулювання організаційного забезпечення та надання адміністративних послуг, створення центрів надання адміністративних послуг, функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг, ведення Реєстру адміністративних послуг. Відповідно до Закону створюється та забезпечується ведення Реєстру адміністративних послуг – єдиної комп’ютерної бази даних про адміністративні послуги, які надаються державними органами та органами місцевого самоврядування.

Створена пілотна версія Єдиного державного порталу адміністративних послуг (http://poslugy.gov.ua), функціональні можливості якої передбачають доступ до інформації про адміністративні послуги, суб’єктів надання таких послуг, центри надання адміністративних послуг та відповідні нормативно-правові акти.

Проводиться робота із створення Урядової телефонної довідки для забезпечення інформування громадян з питань надання адміністративних послуг.

У 2013 році Урядом передбачена державна підтримка регіонам у розмірі 50 млн. грн. на створення центрів надання адміністративних послуг та їх належне облаштування. З метою підвищення доступності та зручності обслуговування громадян центральні органи виконавчої влади зорієнтовані у перспективі на надання своїх послуг у містах та районах через центри надання адміністративних послуг.

Громадськість активно долучається до боротьби з перепонами у веденні підприємницької діяльності. У квітні 2013 року Федерація роботодавців України презентувала Національний реєстр контролюючих органів. За посиланням reestr.fru.org.ua розміщено перелік контролюючих органів (70 контролюючих органів, 44 з яких можуть зупинити, призупинити, обмежити діяльність суб’єкта господарювання) з усією необхідною інформацією про їх діяльність у сфері державного нагляду (контролю).

Пріоритетним питанням роботи органів виконавчої влади у напрямі реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» щодо підвищення якості надання адміністративних послуг залишається подальша робота з приведення законодавства в усіх сферах державного управління до вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

5)    Впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії

Важливим досягненням стало схвалення Урядом Стратегії розвитку інформаційного суспільства, Концепції реформування законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих цифрових ключів та надання електронних довірчих послуг. Планується створити умови для визнання юридичного статусу електронних документів, завірених електронним цифровим підписом, та вдосконалення відповідної юридичної термінології.

У 2012 році розпочалася дослідна експлуатація системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів. Після успішної тестової експлуатації системи здійснюються заходи з удосконалення нормативного забезпечення цього процесу. Затверджені вимоги до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису. Розробляється Порядок роботи з електронними документами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронного цифрового підпису.

У 2012 році створено дослідний зразок єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (http://z.gov.ua). Здійснюються заходи для забезпечення введення цього веб-ресурсу в промислову експлуатацію.

Вживаються заходи для створення автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності». Впровадження системи дозволить вирішити проблему прийому від суб’єктів господарювання звітності в електронному вигляді для всіх органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. За результатами 2012 року створено першу чергу системи.

На початку 2013 року в Дніпропетровській області розпочата дослідна експлуатація системи електронного документообігу, до якої підключені понад 500 користувачів у 77 установах, для  яких виготовлено 1 тис. електронних цифрових підписів. Планується, що до кінця 2013 року системою електронного документообігу користуватимуться 1300 посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області.

З 1 квітня 2013 року в усіх районах м. Київ у рамках проекту «Електронний садочок» діє електронна система реєстрації до дошкільних навчальних закладів (http://www.dnz.kiev.ua). Запис до електронного реєстру також здійснюється у десяти районних центрах надання адміністративних послуг та у Міському дозвільному центрі. Зазначена електронна система сприятиме спрощенню роботи районних управлінь освіти та зробить прозорішим процес запису до дитячого садка, дозволить забезпечити рівний доступ до якісної дошкільної освіти в м. Київ.

У грудні 2013 року планується ввести в експлуатацію першу чергу центру оброблення даних „Регіональний центр електронного урядування „Електронна столиця”. Створено офіційний туристичний портал Києва (http://vizitkyiv.com.ua).

Пріоритетним завданням Уряду у напрямі реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» щодо впровадження технологій електронного урядування та розвитку електронної демократії залишається впровадження кращої практики електронного урядування у роботу всіх центральних і місцевих органів виконавчої влади, подальший розвиток автоматизованих систем, покликаних спростити взаємодію громадян з органами влади та державними установами.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux